High Performance Computig Center

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica
hpcc(at)umb.sk
048/446 7130

doc. Ing. Jarmila Škrinárová, PhD.

  • Vedúca HPCC
  • jarmila.skrinarova(at)umb.sk
  • 048/446 7130

Mgr. Jozef Siláči

  • Administrátor
  • jozef.silaci(at)umb.sk
  • 048/446 6515
  • +421908540717

RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.

  • Koordinátor pre softvér
  • Miroslav.Melichercik(at)umb.sk
  • 048/446 7124