Softvér

V súčasnosti je klaster využiteľný pre vedecké výpočty. Beží v základnej konfigurácii bez špeciálneho softvéru, s použitím štandardných kompilátorov pre jazyk C a Fortran. V ďalšom kroku realizácie projektu plánujeme obstaranie špeciálnych softvérových balíkov: MATLAB, MATHEMATICA, Gaussian09 for Unix/Linux, CRYSTAL09, Blender a V-Ray for Blender, GAMS, R, Totalview debugger pre paralelné procesy, Knižnice: Intel® Math Kernel Library, CULA Dense, CULA Sparse, Kompilátory: Intel® Fortran Professional Edition  For Linux, Intel® C++ Compiler Professional Edition  For Linux, PGI® C, C++ & Fortran Compilers & Tools For Multi-core x64+GPU Workstations and Clusters.

Ak máte záujem využívať niektorý zo softvérových balíkov inštalovaných na našom klastri, obrátťe sa na príslušnú zodpovednú osobu z tabuľky aplikačného softvéru.

Aplikačný softvér

Názov Matlab
Typ komerčný
Zodpovedný riešiteľ Mgr. Jaroslav Chovan, PhD.
Mail riešiteľa jaroslav.chovan(at)umb.sk
Poznámka
  • Parallel Computing Toolbox
  • Distributed Computing Server
  • Optimization Toolbox
  • Global Optimization Toolbox
  • Neural Network Toolbox
  • Fuzzy Logic Toolbox
Názov Mathematica
Typ komerčný
Zodpovedný riešiteľ Mgr. Ján Karabáš, PhD. (IMI)
M.S. Evgeni Kolomeitsev, PhD. (KF)
Mail riešiteľa karabas(at)savbb.sk
Poznámka GridMathematica server
Premier service
Advanced numerical methods
Neural networks
Wavelet explorer
Finance essentials
Wolfram Workbench
Názov Octave
Typ voľný
Zodpovedný riešiteľ Mgr. Jaroslav Chovan, PhD.
Mail riešiteľa jaroslav.chovan(at)umb.sk
Názov ROOT + ďalší softvér z CERN-u
Typ voľný
Zodpovedný riešiteľ doc. Mgr. Boris Tomášik, PhD.
Mail riešiteľa boris.tomasik(at)umb.sk
Poznámka Softvér CERN
Názov R
Typ voľný
Zodpovedný riešiteľ RNDr.Pavol Kráľ, PhD.
Mail riešiteľa pavol.kral(at)umb.sk
Poznámka http://www.r-project.org
Názov Turbo Mole
Typ voľný
Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr.Miroslav Iliaš, PhD.
Mail riešiteľa miroslav.ilias(at)umb.sk
Názov Kompilátory
Typ komerčný
Zodpovedný riešiteľ Mgr. Jozef Siláči
Mail riešiteľa jozef.silaci(at)umb.sk
Poznámka
  • Intel® Fortran Professional Edition For Linux
  • Intel® C++ Compiler Professional Edition For Linux
  • PGI® C, C++ & Fortran Compilers & Tools For Multi-core x64+GPU Workstations and Clusters
Názov Knižnice
Typ komerčný
Poznámka Intel® Math Kernel Library
CULA Dense
CULA Sparse
MPI
Inštalácia GPGPU knižníc na uzly s grafickými kartami
Názov Dirac
Typ voľný
Zodpovedný riešiteľ doc. RNDr.Miroslav Iliaš, PhD.
Mail riešiteľa miroslav.ilias(at)umb.sk
Názov OpenMolcas
Typ voľný
Zodpovedný riešiteľ RNDr. Miroslav Melicherčík, PhD.
Mail riešiteľa miroslav.melichercik@umb.sk